język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIBLOGKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT

PROJEKTY -QRM4ETO

Addit Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „QRM4ETO – opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineer to Order) realizujących koncepcję szybkiego wytwarzania (QRM – Quick Response Manufacturing)”

Tytuł projektu: „QRM4ETO – opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineer to Order) realizujących koncepcję szybkiego wytwarzania (QRM – Quick Response Manufacturing)”

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie: 1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Cel projektu:

Opracowanie procesów produkcyjnych i adekwatnego systemu IT technicznego przygotowania produkcji, które pozwolą na minimalizację czasu realizacji zamówienia (lead time) przy zachowaniu warunków efektywności w przedsiębiorstwach realizujących projektowanie i produkcją na zamówienie, wykonywaną w kilku procesach technologicznych dla zróżnicowanych produktów wytwarzanych w niewielkiej ilości.

Całkowita wartość projektu: 2 608 478,31 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 071 081,51 zł

Opis projektu:

Podstawowym sposobem realizacji koncepcji minimalizacji czasu realizacji zamówienia jest wyszczuplone wytwarzanie, a w szczególności koncepcja szybkiego wytwarzania. Ich istotą jest takie zaprojektowanie procesów produkcyjnych, by cały cykl wytwarzania realizowany był w jednym miejscu (w gniazdach przedmiotowych). Celem Projektu jest opracowanie procesów produkcyjnych i adekwatnego systemu IT technicznego przygotowania produkcji, które pozwolą na minimalizację czasu realizacji zamówienia (lead time) przy zachowaniu warunków efektywności w przedsiębiorstwach realizujących projektowanie i produkcję na zamówienie (ETO), wykonywaną w kilku procesach technologicznych dla zróżnicowanych produktów wytwarzanych w niewielkiej ilości (High Mix, Low Volume - HMLV). Kluczowe dla powodzenia tej koncepcji są zmiany polegające na przekształceniu struktury z technologicznej na przedmiotowa, co nie jest do tej pory rozwiązane dla zróżnicowanych programu produkcji. W omawianym przypadku konieczne będzie zastosowanie technologii grupowej. Rozwiązaniem zadania skrócenia czasu realizacji zamówienia w projektowaniu i produkcji na zamówienie (ETO) w odniesieniu do technicznego przygotowania produkcji będzie wybór odpowiednich narzędzi IT opartych na koncepcji zarządzania procesami pracy i zarządzania regułami biznesowymi oraz zaprojektowanie odpowiedniego systemu informatycznego. Spodziewanym efektem Projektu jest osiągnięcie czasów realizacji zamówień, niespotykanych wśród producentów kontraktowych - w skali świata! W ten sposób odpowiemy na potrzeby klientów i odpowiemy na zlecenia, które do tej pory nie były realizowane!