język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT
HOME  »  FIRMA

FIRMA

O NAS
Addit Sp. z o.o. jako poddostawca oferuje producentom podzespołów, urządzeń, przyrządów, środków transportu i maszyn możliwości optymalnego zakupu części z blachy, ...
WIĘCEJ
VELMANS INDUSTRIES HOLDING BV
Velmans Industries Holding  BV posiada udziały w firmach Addit Sp. z o.o oraz Addit BV www.addit.nl. Właścicielem www.velmans-industries.nl jest Pan Jan S.T. Velmans.
WIĘCEJ
KOMUNIKACJA I JĘZYK
Od1995 językiem komunikacji w firmie jest niemiecki. Wszyscy pracownicy w Polsce, włączając w to Inżynierów procesu produkcji i Inżynierów jakości, którzy kontaktują ...
WIĘCEJ
HISTORIA
  2018 Wdrożenie Smart Factory w ramach Industry 4.0 Uruchomienie Smart Factory Line                       ...
WIĘCEJ
WIZJA, CEL I STRATEGIA
W swojej działalności Addit kieruje się potrzebami swoich klientów i partnerów z uwzględnieniem globalizacji i migracji pracowników.
WIĘCEJ
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Addit korzysta z jednego z najnowocześniejszych narzędzi do zarządzania projektami, jakim jest moduł Project System (PS) w SAP.
WIĘCEJ
WŁASNOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Velmans Industries Holding BV jest udziałowcem w Addit Sp. z o. o. i Addit BV. Addit BV znajduje się w Venlo w Holandii.   Obie firmy współpracują ze sobą, ...
WIĘCEJ
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Troska o zrównoważony rozwój jest znaczącą wartością naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że realizacja założeń Polityki Zrównoważonego Rozwoju dodatkowo ...
WIĘCEJ
PŁATNOŚCI NA CZAS
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja ...
WIĘCEJ
PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UE
Firma Addit Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1. QRM4ETO – opracowanie ...
WIĘCEJ