język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIBLOGKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT

GLOBALIZACJA I PRAWA CZŁOWIEKA

AKTUALNOŚCI

KAŻDY Z NAS JEST DZIECKIEM
Czwartek, 1 czerwca, był pełen wrażeń. Każdy z naszych pracowników dostał ...
WIĘCEJ
WÓZ STRAŻACKI DLA STRAŻY POŻARNEJ W ...
Cieszymy się, że współpracowaliśmy przy fascynującym projekcie, który przyniesie ...
WIĘCEJ
TARGI EDUKACYJNE W SZKOLE
W ubiegłym tygodniu mieliśmy przyjemność uczestniczyć w targach, na które ...
WIĘCEJ

„Świat jest płaski” (Friedman). Nigdy wcześniej globalizacja nie miała tak dużego wpływu na ekonomię i prawa człowieka. Szanujemy prawa człowieka zgodnie z opisem w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ. Wraz z naszymi dostawcami działamy zgodnie z duchem tej deklaracji.


W styczniu 2011 r. Addit został członkiem organizacji Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Global Compact jest największą na świecie inicjatywą na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Global Compact stanowi skierowane do biznesu wezwanie, aby w swojej działalności kierował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promował społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).
Ponad 13 500 członków z ponad 170 krajów przyłączyło się do inicjatywy Global Compact.


Dziesięć zasad:


Prawa Człowieka
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową
2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.


Standardy pracy
3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.


Środowisko naturalne
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.


Przeciwdziałanie korupcji
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.