język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT
HOME  »  FIRMA

O FIRMIE

O NAS

Addit Sp. z o.o. jako poddostawca oferuje producentom podzespołów, urządzeń, przyrządów, środków transportu i maszyn możliwości optymalnego zakupu części z blachy, ...
WIĘCEJ

VELMANS INDUSTRIES HOLDING BV

Velmans Industries Holding  BV posiada udziały w firmach Addit Sp. z o.o oraz Addit BV www.addit.nl. Właścicielem www.velmans-industries.nl jest Pan Jan S.T. Velmans.
WIĘCEJ

KOMUNIKACJA I JĘZYK

Od1995 językiem komunikacji w firmie jest niemiecki. Wszyscy pracownicy w Polsce, włączając w to Inżynierów procesu produkcji i Inżynierów jakości, którzy kontaktują ...
WIĘCEJ

HISTORIA

  2018 Wdrożenie Smart Factory w ramach Industry 4.0 Uruchomienie Smart Factory Line                       ...
WIĘCEJ

WIZJA, CEL I STRATEGIA

W swojej działalności Addit kieruje się potrzebami swoich klientów i partnerów z uwzględnieniem globalizacji i migracji pracowników.
WIĘCEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Addit korzysta z jednego z najnowocześniejszych narzędzi do zarządzania projektami, jakim jest moduł Project System (PS) w SAP.
WIĘCEJ

WŁASNOŚĆ I ZARZĄDZANIE

Velmans Industries Holding BV jest udziałowcem w Addit Sp. z o. o. i Addit BV, znajdujący się w Venlo w Holandii. Obie firmy współpracują ze sobą, wzajemnie ...
WIĘCEJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Troska o zrównoważony rozwój jest znaczącą wartością naszej działalności. Jesteśmy przekonani, że realizacja założeń Polityki Zrównoważonego Rozwoju dodatkowo ...
WIĘCEJ

PŁATNOŚCI NA CZAS

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja ...
WIĘCEJ

PROJEKTY DOFINANSOWANE Z UE

Firma Addit Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1. QRM4ETO – opracowanie ...
WIĘCEJ