język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIBLOGKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT

AKTUALNOŚCI

18  Lutego  2015

Nowa maszyna pomiarowa 3D

Urządzenie wyposażone jest w głowicę PH 20 z magazynkiem wymiennym MCR20. Zakres pomiarowy 4000 x 1600 x 1500 mm, dokładność pomiaru 25 µm + (L/40,0 mm) µm w maksymalnym zakresie 70 µm.
Oprogramowanie QUARTIS umożliwia pomiar elementów geometrycznych, błędów kształtu i położenia oraz pomiar powierzchni swobodnych na modelu CAD. Programowania i pomiaru można dokonać zarówno online, jak i offline. Wyniki pomiarów oraz programy są gromadzone w zintegrowanej bazie danych.
Moduł CPH (Continous Probe Head) umożliwia  kalibrację i działa w sposób ciągły zmienną głowicą sondy, która może pracować w dowolnym kierunku. Po skalibrowaniu, można bezpośrednio dokonywać pomiaru z dowolnej pozycji kątowej.
Wysoka jakość od zawsze jest priorytetem w naszej firmie. Teraz jeszcze łatwiej będzie ją zmierzyć.