select language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMENEWSROOMBLOGCAREERDOWNLOADMOVIESCONTACT US

PROJEKT

NEWSROOM

WE ARE ACTIVELY EDUCATING AND HAVING ...
As part of the Addit Academy, our in-house training centre, we meet with pupils and ...
MORE
WE ASSEMBLE YOUR FASTENERS
We provide a wide range of assembly services for various industries. We take care of the ...
MORE
JAN VELMANS, ADDIT’S FOUNDER, ...
Jan Velmans, Addit’s founder, received the prize of “Honorowy Obywatel Miasta ...
MORE

Addit Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „QRM4ETO – opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineer to Order) realizujących koncepcję szybkiego wytwarzania (QRM – Quick Response Manufacturing)”

Tytuł projektu: „QRM4ETO – opracowanie innowacyjnych procesów projektowania i produkcji na zamówienie (ETO – Engineer to Order) realizujących koncepcję szybkiego wytwarzania (QRM – Quick Response Manufacturing)”

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: 1. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie: 1.2. Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Cel projektu:

Opracowanie procesów produkcyjnych i adekwatnego systemu IT technicznego przygotowania produkcji, które pozwolą na minimalizację czasu realizacji zamówienia (lead time) przy zachowaniu warunków efektywności w przedsiębiorstwach realizujących projektowanie i produkcją na zamówienie, wykonywaną w kilku procesach technologicznych dla zróżnicowanych produktów wytwarzanych w niewielkiej ilości.

Całkowita wartość projektu: 2 608 478,31 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 071 081,51 zł

Opis projektu:

Podstawowym sposobem realizacji koncepcji minimalizacji czasu realizacji zamówienia jest wyszczuplone wytwarzanie, a w szczególności koncepcja szybkiego wytwarzania. Ich istotą jest takie zaprojektowanie procesów produkcyjnych, by cały cykl wytwarzania realizowany był w jednym miejscu (w gniazdach przedmiotowych). Celem Projektu jest opracowanie procesów produkcyjnych i adekwatnego systemu IT technicznego przygotowania produkcji, które pozwolą na minimalizację  czasu realizacji zamówienia (lead time) przy zachowaniu warunków efektywności w przedsiębiorstwach realizujących projektowanie i produkcję na zamówienie (ETO), wykonywaną w kilku procesach technologicznych dla zróżnicowanych produktów wytwarzanych w niewielkiej ilości (High Mix, Low Volume - HMLV). Kluczowe dla powodzenia tej koncepcji są zmiany polegające na przekształceniu struktury z technologicznej na przedmiotowa, co nie jest do tej pory rozwiązane dla zróżnicowanych programu produkcji. W omawianym przypadku konieczne będzie zastosowanie technologii grupowej. Rozwiązaniem zadania skrócenia czasu realizacji zamówienia w projektowaniu i produkcji na zamówienie (ETO) w odniesieniu do technicznego przygotowania produkcji będzie wybór odpowiednich narzędzi IT opartych na koncepcji zarządzania procesami pracy i zarządzania regułami biznesowymi oraz zaprojektowanie odpowiedniego systemu informatycznego. Spodziewanym efektem Projektu jest osiągnięcie czasów realizacji zamówień, niespotykanych wśród producentów kontraktowych - w skali świata! W ten sposób odpowiemy na potrzeby klientów i odpowiemy na zlecenia, które do tej pory nie były realizowane!