język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIBLOGKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT

FORMULARZ REKRUTACYJNY

1. STANOWISKO PRACY

Stanowisko pracy:
Jeżeli żadna z powyższych rekrutacji obecnie nie spełnia Państwa oczekiwań, prosimy pozostawić puste pole
Czy Pan/Pani był/a pracownikiem Addit Sp. z o.o.: *
Status na rynku pracy: *
bezrobotny
działalność gospodarcza
inne
niepełnosprawność
pracujący
student
Oczekiwane wynagrodzenie brutto:
Okres wypowiedzenia:

2. DANE PERSONALNE

Zwrot grzecznościowy: *
Imię: *
Nazwisko: *
Data urodzenia (RRRR-MM-DD):
Obywatelstwo: *
Narodowość: *

3. WYKSZTAŁCENIE *

4. PRZEBIEG DOTYCHCZASOWEGO ZATRUDNIENIA (wypełnij jeśli dotyczy)

5. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH *

6. UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE (wypełnij jeśli dotyczy)

Uprawnienia/ukończone kursy:
(w przypadku uprawnień spawalniczych będzie przeprowadzony test praktyczny w siedzibie firmy)
Znajomość rysunku technicznego:

ZNAJOMOŚĆ OBRÓBKI BLACHY

Prawo jazdy:
kategoria B
kategoria C
kategoria C+E
Czy jest Pan/Pani w stanie pracować w systemie dwu-trzy-zmianowym?

7. ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania:

8. ZAŁĄCZNIKI

CV (wybierz plik, format: doc, docx, odt lub pdf): *
List motywacyjny (wybierz plik, format: doc, docx, odt lub pdf):
   
*Zapoznałem się z klauzulą informacyjną

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest  ADDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych, administratorem bezpieczeństwa informacji pod adresem: abi@addit.pl. Pana / Pani dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych Spółki. Podstawą przetwarzania Pana / Pani danych osobowych jest art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) lub przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące Umowę o dzieło i Umowę Zlecenie oraz art. 6 ust. 1 lit a i f GDPR tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe i nie podanie ich przez Kandydata spowoduje, iż otrzymana przez Spółkę oferta zatrudnienia nie będzie rozpatrywana. W dowolnym momencie przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do momentu jej cofnięcia, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 lata licząc od daty otrzymania dokumentów zawierających dane osobowe przez administratora danych, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Pana / Pani osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Przysługuje Panu / Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wymienionych w niniejszym kwestionariuszu zgłoszeniowym jak i we wszelkich dokumentach, które załączam do niniejszego kwestionariusza, przez ADDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20 zarówno w obecnym, jak również i w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest ważna do odwołania.
Przepisz kod z obrazka: *   
* pola wymagane